KRINGSJÅ STUDENTBY – OMBYGGING OG REHABILITERING

Eksisterende bygninger på Kringsjå rehabiliteres, får nye fasader og bygges om til funksjonelle og moderne studentboliger.

Bakgrunn

To bygg, fra 1969, i Kringsjå studentby rehabiliteres og bygges om. OMT 6 har tidligere blitt benyttet til administrasjon og felleslokaler og er i dag på tre etasjer. Bygget skal renskes til bærekonstruksjonen og bygges om til 72 studentboliger. Alle fasader skiftes ut, det bygges på en ny etasje samt etableres heis og tekniske anlegg. OMT 8-10 er på 10 etasjer og benyttes i dag som studentboliger. Her skal det utføres en teknisk oppgradering, etableres nye bad, kontorer og verksted bygges om til studentboliger og langfasader skiftes ut.

Utforming

Eksisterende byggs fotavtrykk og volum beholdes med unntak av noe utvidelse av OMT 6. Nye fasader utformes for å gi lys og luft til kompakte boliger, for å tilfredsstille energikrav i TEK10 og for å gi et lettere og mykere uttrykk i nærmiljøet på Kringsjå. Utearealer oppgraderes og det etableres nye paviljonger for sykkelparkering.

Konstruksjon og materialbruk

Eksisterende bærekonstruksjoner i betong beholdes. Nye fasader utformes som prefabrikerte elementer kledd med ubehandlet varmebehandlet furu. Det benyttes bånd av trespiler for å bryte opp store fasadeflater samt for å gi en tilknytning de de originale byggenes horisontale betongbrystninger på balkongene. Alle studentboliger får etter ombygging nye bad. Badene utføres som prefabrikerte moduler.

LMR har bistått tiltakshaver i utvikling av prosjektet fra skisseprosjekt til rammesøknad og anbudsfase. LMR står også for detaljprosjektering og oppfølging av prosjektet for totalentreprenøren.

Prosjektstatus: Under bygging, ferdigstilles sommeren 2017.


Olav M Troviks vei 6/ 8-10, Kringsjå, Oslo
2016-17
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Studentboliger
OMT 6: 1.9882 m2 BRA, OMT 8-10: 7.544 m2 BRA