ELVERUM VESTAD

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Dronninga landskap as og Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Situasjon

Vestad er den delen av Elverum sentrum som ligger vest for Glomma. Stedet er bygget opp omkring jernbanestasjonen og vegtilknytningen mot Hamar, Kongsvinger og Røros. Elverum sine sentrumsfunksjoner er i dag i første rekke øst for Glomma. Vestad har hatt større betydning i tidligere år.

Målsetting

  • Vestad gjenreises som en viktig del av Elverum sentrum
  • Glomma er en del av Elverum sentrum
  • Elverum stasjon er fremtidens trafikknutepunkt
  • Vestad blir boligby med sentrumsfunksjoner

Planidé

Planforslaget fokuserer på seks punkter som er viktig for fremtidig utvikling av Vestad:

  • Vegnettet tilbakeføres og formes på nytt med en human og miljøriktig profil. Alle veger skal være gater med inkluderende byliv
  • Glomma samler byen i stedet for å dele den. Parkakser og turveier gir kontakt med elven
  • Jernbanestasjonen blir viktigere for byen. Alle hovedveger får portaler og hovedveger i byen blir grønne
  • Bebyggelsen formes som sentrumskvartaler ned varierte funksjoner. Formingsveileder gir bestemmelser for bebyggelsens uttrykk
  • Møteplasser og torg. Viktige knutepunkter markers som plassdannelser
  • Fokus på landemerker som jernbanestasjon, Grindalen skanse, kornsiloen og bruene

Videreføring

Kommunedelplan for Vestad er i etterkant fullført i egen regi av Elverum kommune.

>> Lukk

Vestad, Elverum
2005-06 parallelt oppdrag
Elverum kommune
Dronninga landskap as
340 daa