FERNANDA NISSENS GT 1 - REGULERINGSPLAN

Prosjektene er påbegynt av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Vårt konsept med to leilighetsbygg ble valgt som vinner i en begrenset arkitektkonkurranse i 2000. Arbeidet med ny reguleringsplan startet opp umiddelbart sammen med utvikling av bebyggelsen.

Situasjon

Eiendommen ligger vakkert rett ved Akerselva og i tilknytning til veidiagonalen Kristoffer Aamots gate. Den har lager- og verkstedsbebyggelse med lav utnyttelse.

Målsettingen er å regulere for boligbebyggelse i sammenheng med tilsvarende utvikling av naboeiendommene.

Utforming

Akerselva med et bredt naturområde ligger vest for eiendommen. Det legges opp til to vinkelformede boligblokker som en henvendt mot elven. Deler ev eiendommen reguleres til friområde.

Uteområdet mot elven er åpent og oppleves som en utvidelse av Akerselva Miljøpark.

Adkomst skjer med innkjøring fra øst, delvis felles med naboeiendommen. All parkering skjer under bakken.

Reguleringsbehandling

I forbindelse med reguleringsarbeidet ble naboeiendommen i nord regulert til barnehage. Dette var en forutsetning for omregulering, og vårt firma bidro derfor også med barnehageprosjektet. Det var også omfattende samarbeid med reguleringsarkitektene for naboeiendommene i sør og øst.

 

Eiendommen er utbygget iht reguleringsplanen. Bebyggelsen er utformet og tegnet av andre arkitekter.

>> Lukk

Fernanda Nissens gt 1 (Sandakerveien 112), 0484 Oslo
2009
AS Naturbetong og Lorentzen eiendom AS
Arkitektkonkurranse boligutvikling 2000, 1. premie i samarbeid med arkitekt Jon Kåre Schultz
8.206 m2 Tillatt 8.700 m2 T-BRA