ØVREVOLLPARKEN

Prosjektet er påbegynt og delvis gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. og landskapsarkitektene Sundt og Thomassen AS i tiden før arkitektfirmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Prosjektet er en utredning om mulig fremtidig utvikling og bruk av Øvrevoll galoppbane.

Øvrevollparken

Utredningen forutsetter at galoppvirksomheten på stedet flyttes til et annet (ukjent) sted.

Forslaget illustrerer store, sammenhengende parkdrag inkludert en idrettspark basert på de naturgitte forutsetningene i området. Det er plasseert ca 900 boliger i flere felter, der tanken er at hvert felt utformes individuslt med sin egenart.

Videreføring

Som et innspill til arbeidet med kommuneplanen ble Øvrevollparken vurdert på nytt i 2007. Dette innspillet forutsetter at galoppvirksomheten ivaretas og videreutvikles på ØVREVOLL. Dermed er innholdet og utformingen av planen vesentlig endret.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter i planprosessen. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med oppdragsgiver og landskapsarkitektene.

>> Lukk

Øvrevoll, Bærum
2002-03, 2007-08
Byggholt AS
Sundt & Thomassen AS
2002 1. premie i invitert konkurranse
330 daa