EIKELI SKOLE - UTVIDELSE

Som en del av en rammeavtale for rådgivning arkitektfag er det prosjektert ombygging og tilbygg ved Eikeli skole.

Situasjon

Eikeli skole består av flere sammenhengende bygningsfløyer liggende på en østvendt skrent. Fløyene har åpne mellombygg som deler opp den lange bygningen i korte fløyer.

Planløsning

Prosjektet består av et tilbygg og ombygging i flere område i eksisterende bygg.

Tilbygget er plassert inntil et av mellombyggene og fyller derfor igjen et «hull» i bygningsformen mot øst.

Tilbygget rommer nytt undervisningsrom for tegning og keramikk, et undervisningsrom og skolens nye bibliotek.

De tidligere formingsrommene, driftsavdelingen og lærerarbeidsplassene er bygget om som del av prosjektet.

Utforming og materialbruk

Tilbygget består av et elementbygg i stål og betong satt inntil eksisterende fløyer. Dagens yttervegger med teglforblending fremheves som innvendige flater i de åpne, nye rommene.

De nye gavlene er bygget opp av sandwichelementer i betong og hele østveggen er et curtain-wall-element i full høyde.

Ombygginger

Ombyggingsarealene skaper nye, moderne og transparente arbeidsplasser og klasserom som erstating for de tidligere, lukkede romforløp. Materialbruken er tilpasset eksisterende overflater.

LMR har vært prosjekterende og nybygg og ombygginger, koordinert enkelte rådgivere, hatt rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (etter Byggherreforskriften) og ansvarlig søker (etter Plan- og bygningsloven). Alt arbeid er utført i nært samarbeid med totalentreprenøren i byggefasen.


Nadderudveien 110, Hosle
2011-12
Bærum kommune eiendom / KK entreprenør as (totalentreprenør)
300 m2 nybygg, 450 m2 ombygging
15 mill. kr