2016 | PÅGÅENDE PROSJEKTER:

2016 | Rud videregående skole, Bærum | reguleringsplan

2014- | Kringsjå studentby - OMT 8-10, Oslo | ombygging og teknisk oppgradering

2014- | Kringsjå studentby - OMT 6, Oslo | ombygging og påbygg

2014- | Vestgrensa studentby, Oslo | reguleringsplan

2013- | Akershus fylkeskommune rammeavtale 2013-17| skolebygg og tannklinikker

2013- | Lørenskog videregående skole, Lørenskog | tilbygg kantine, auditorium og klasserom

2013- | Statsbygg rammeavtale 2013- ,Oslo | sikringsarbeider regjeringsbygg

2013- | Statsbygg Øst rammeavtale 2013-17,Akershus/Østfold | diverse prosjekter

2013- | Statsbygg Øst rammeavtale 2013-17,Oslo | diverse prosjekter

2011- | Fjellhamar Torg, Fjellhamar | sentrumsbygg med boliger, forretning og parkeringsanlegg

 

2016 | Ås tannklinikk, Ås | innredning i nybygg

2016 | Rolf E. Stenersens vei 28B-36, Kringsjå studentby, Oslo | ombygging 118 boliger

2016 | Tusseladden friluftsbarnehage, Tromsø | nybygg i friluftsområde

 

2015 | Lillestrøm videregående skole, Lillestrøm | ombygging 

2015 | Tusseladden friluftsbarnehage, Tromsø | reguleringsplan

2015 | Valler videregående skole, Sandvika | ombygging

2015 | Kringsjå studentby, Oslo | reguleringsplan

2015 | Åsterudenheten, Bærum | PU-boliger

 

2014 | Forsvarsbygg Ytre Oslofjord rammeavtale 2011-14, Vestfold | forsvarseiendommer

2014 | Adax-parken 1. byggetrinn, Svelvik| boliganlegg

2014 | Bærum kommune rammeavtale 2011-14| undervisnings- og næringsbygg, boliger

2014 | Olal M. Troviks vei 12-14, Kringsjå studentby, Oslo | ombygging 328 boliger

2014 | Conrad Svendsen senter, Oslo | ombygging boliger og næring

2014 | Eikeli videregående skole, Hosle | ombygging naturfagrom og bibliotek

2014 | Skolestruktur 2030 | utviklingsplan for videregående skoler i Akershus

 

2013 | Samisk videregående skole, Kautokeino | nytt skoleanlegg (forprosjekt)

2013 | Akershus fylke kollektivterminaler rammeavtale 2009-13| universell utforming

2013 | Lager og Verksted, Horten | verksteder og treningssenter

2013 | UMB rammeavtale 2009-13, Ås| undervisnings- og kontorbygg

2013 | Akershus fylkeskommune rammeavtale 2009-13| skolebygg og tannklinikker

 

2012 | Masserud gaard, Lørenskog | boliganlegg (konkurranseprosjekt)

2012 | Isakveien 2, Lillestrøm | forretningsbygg

2012 | Thorvald Meyers gt 80, Oslo | boliger og næring

2012 | Vestfold fylkesarkiv, Sandefjord | tilbygg publikumsmottak og arkiver

2012 | Deichmanske bibliotek hovedinngang, Oslo | gjenoppbygging etter skade

2012 | Gimle terrasse 5-7, Oslo | rehabilitering bevaringsverdig boliganlegg

2012 | Adax-parken, Svelvik | reguleringsplan boligutvikling

2012 | Eikeli skole, Hosle | utvidelse barneskole

2012 | Rud videregående skole, Rud | nybygg for byggfag

2012 | Ski tannklinikk, Ski | ombygging for ny tannklinikk

 

2011 | Ski Bil og lakk, Ski | verkstedbygg

2011 | Marstrandkvartalet, Oslo | boliganlegg (til rammesøknad)

2011 | Beitostølen helsesportsenter, Beitostølen | nye aktivitetsbygg

2011 | Rema, Nannestad | forretning og boliger (prosjekt)

2011 | Loe Rørprodukter, Lillestrøm | næringsbygg og lager

2011 | Slyngveien 5, Oslo | tilbygg til enebolig

2011 | Montebelloveien, Oslo | fire eneboliger

2011 | Stortinget rammeavtale 2005-11, Oslo | Stortingets bygninger

2011 | Riksrevisjonen rammeavtale 2007-11, Oslo | ombygging kontorbygg

2011 | Lillestrøm tannklinikk, Lillestrøm | innredning av ny tannklinikk

2011 | Dønski videregående skole, Gjettum | fornyelse av fasader og tak og ombygging undervisningsarealer

 

2010 | Trafikanten Aker Brygge, Oslo | kollektivterminal

2010 | Montér, Lillestrøm | byggvarehus

2010 | Bjørn Egges hus, Villa Grande, Oslo | formidlings- og utstillingsbygg (forprosjekt)

2010 | Fjerdingby sentrum, Rælingen | stedsutvikling (prosjekt)

2010 | Oppeid Hotell, Hamarøy | hotell (prosjekt)

2010 | Ås videregående skole, Ås | nytt sentralbygg

2010 | Kjelle videregående skole, Bjørkelangen | nybygg og ombygging

 

2009 | Fernanda Nissens gate 1, Oslo | reguleringsplan

2009 | Akershus fylkeskommune rammeavtale 2006-09| prosjektering skolebygg og tannklinikker

2009 | Akershus fylkeskommune rammeavtale 2006-09| programmering skolebygg

2009 | Fornebu tannklinikk, Fornebu | ombygging for ny tannklinikk

2009 | Politihuset i Oslo | ny passkranke

2009 | Skedsmo videregående skole, Lillestrøm | ombygging bibliotek og kantine

2009 | Botsparken, Oslo | reguleringsplan

 

2009 | Utviklingshuset, Oslo | formidlingssenter i bevaringsverdig bygg

2009 | JWC - Joint Warfare Centre, Stavanger | spesial- og undervisningsbygg

 

2008 | Boligbygg Oslo rammeavtale 2005-08| boliger

2008 | Kværner A3, Oslo | kontorbygg (prosjekt)

2008 | Vollebekkveien 1, Oslo | reguleringsplan og boligprosjekt

2008 | Kringsjå studentby, Oslo | utviklingsplan og ombygginger studentby

 

Prosjekter utført tidligere enn 01.09.2007
er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S.
i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

 

2007 | Sentralarresten, Oslo | ny sentralarrest

 

2006 | Snippen, Trondheim | boliger (prosjekt)

2006 | OBOS Etterstadgata 2-4, Oslo | reguleringsplan

2006 | Fornebu Park hotell, Fornebu | nytt hotell (konkurranseprosjekt)

2006 | Beitostølen utviklingsplan, Beitostølen | utviklingsplan

2006 | Lørenskog hus, Lørenskog | nytt kulturhus (konkurranseprosjekt)

2006 | Elverum Vestad, Elverum | sentrumsutvikling (parallelloppdrag)

2006 | Dunderhaugen, Sandvika | ny politistasjon (konkurranseprosjekt)

 

2005 | Eidsvoll sentrum, Eidsvoll | sentrumsutvikling og reguleringsplan

2005 | Drøbaksgt 1, Oslo | nytt boliganlegg (prosjekt)

2005 | Stortingsbiblioteket, Oslo | innredning bibliotek

2005 | Stortingskvartalet, Oslo |kvartalsombygging kontorer

2005 | HL Senteret – Villa Grande, Oslo | forsknings- og formidlingssenter i fredet bygg

2005 | Universitetet i Tromsø, Tromsø | interiør

 

2004 | Bygdeby Bardu, Setermoen | sentrumsplan

2004 | Nobels Fredssenter, Oslo | ombygging til formidlingsbygg

2004 | Hvam videregående skole, Hvam | nybygg og ombygging

2004 | Nordvegen Historiesenter, Karmøy | nytt museum

2004 | Bjølsenhallen, Oslo | ny idrettshall i bevaringsverdig bygg

2004 | Bjølsen Studentby, Oslo | ny studentby

2004 | Universitetet i Tromsø - Samisk kulturdel, Tromsø | kulturbygget Árdna

2004 | Universitetsbiblioteket i Tromsø - PJ-biblioteket, Tromsø | bygg og interiør

 

2003 | Øvrevollparken, Bærum | utviklingsplan

2003 | Pilestredet 75C, Oslo | nybygg næring og boliger

2003 | Kjølberggata 29, Oslo | boliganlegg

2003 | Universitet i Tromsø – Teorifagbygget, Tromsø | nye universitetsbygninger

 

2002 | Nedre Vollgate 18, Oslo | nytt kontorbygg

2002 | Losby Gods, Lørenskog | hotell og golfklubb

2002 | Ventehus Nesoddbåtene, Oslo | kollektivterminal

2002 | Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø | ombygging til kunstmuseum

2002 | Statsarkivet, Tromsø | nytt arkivbygg

 

2000 | Høyenhall skole, Oslo | ny ungdomsskole

 

1999 | Orelund Kapell, Sandefjord | nytt kapell

1999 | Trøndelag Folkemuseum, Trondheim | nytt museumsbygg

1999 | Oslo Kommune Byarkivet, Oslo | nytt arkivbygg

1999 | Oslo Bymuseum, Oslo | nytt museumsbygg og barnehage

1999 | Universitetsbiblioteket, Oslo | nytt bibliotek med innredning

 

1998 | Slattum skole, Slattum | barneskole

1998 | E-6 Støyvegg, Oslo | støyskjerm langs motorvei

1998 | Nusfjord | tettstedsutvikling og utviklingsplan

1998 | Adkomstsonen, Gardermoen | adkomstområdet for hovedflyplassen

 

1997 | Bekkestua sentrum, Bærum | sentrumsutvikling og byrom

 

1996 | Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen | nybygg idretts- og svømmehall

1996 | Manglerud Politistasjon, Oslo | ny politistasjon

1996 | Frydenlund Næringsbygg, Oslo | nytt næringsbygg

1996 | Byantikvaren, Oslo | kontorer i bevaringsverdig bygg

1996 | Tullinløkka, Oslo | nytt museumsbygg (konkurranseprosjekt)

 

1995 | SIA Sentralvaskeri, Lørenskog | nytt næringsbygg

1995 | Helsfyr kollektivterminal øst/vest, Oslo | kollektivterminal og byrom

1995 | Hokksund sentrum, Hokksund | sentrumsutvikling

 

1994 | Peterhof, Bærum | boliger

1994 | Helga Engs Hus, Oslo | nytt universitetsbygg

1994 | Høyås Bo- og rehabiliteringssenter, Oppegård | eldresenter

 

1993 | Politistasjon, Fredrikstad | næringsbygg

 

1992 | Østli skole, Oppegård | ny barneskole

 

1991 | Stovner Politistasjon, Oslo | næringsbygg

1991 | Fyrstikktorget, Oslo | nytt bydelssenter

1991 | Gan Gård, Fet | driftsbygning

 

1990 | Aker Brygge Randsonen, Oslo | reguleringsplan

1990 | Administrasjonsbygget, Aker Brygge, Oslo | forretningsbygg

1990 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo | forretningsbygg

1990 | Kristian August-kvartalet, Oslo |byrom

 

1989 | Hovedflyplass, Hurum | ny flyplass (konkurranseprosjekt)

1989 | E-18 sentrum, Stavanger | veganlegg, byrom

1989 | Politihuset, Oslo, | påbygg

 

1988 | Byfornyelse, Oslo | byfornyelse i Oslo 1972-1988

 

1987 | Fotgjengerbruer, Aker Brygge, Oslo | byrom

1987 | Kai- og havneanlegg, Aker Brygge, Oslo | byrom

 

1986 | Léskur i betong | elementbygg

1986 | Hurum sykehjem, Hurum | nytt sykehjem

1986 | Høymagasinet Akershus Festning, Oslo | arkiv- og formidlingsbygg

1986 | Boligområde Myrdalskogen, Bergen | boliger

1986 | Terminalbygget, Aker Brygge, Oslo | forretningsbygg

1986 | Vestre Strandgate 24A-26, Kristiansand | forretningsbygg

 

1985 | Overbygging Majorstuen stasjon, Oslo | utviklingsplan, byrom (prosjekt)

1985 | Utbyggingsplan NEBB, Oslo | utviklingsplan

1985 | Tjuvholmenakvariet, Oslo | nytt akvarium (prosjekt)

1985 | Loft Fangel, Oslo | bolig

1985 | Aker Brygge, Oslo | reguleringsplan

1985 | Villa Sand, Bærum | enebolig

1985 | Vålerenggata 11-19, Oslo | boliger

1985 | Sehesteds plass, Oslo | byrom

1985 | Anisdahl/Christensen, Oslo | næringsbygg

 

1984 | Boligområde Brenna, Oslo | regulering boligområde

1984 | Boligområde Vestvollen, Skedsmo | boliger

1984 | Mo Øvre Gård, Rauland | driftsbygning

 

1983 | Boligområde Dal, Oslo | regulering boligområde

1983 | Byen og Fjorden Oslo | utviklingsplan

1983 | Loft Telje, Oslo | bolig

1983 | Loft Løken, Oslo | bolig

1983 | Forsmannssenteret, Sandefjord | eldresenter

1983 | Bolig Skansebakken, Oslo | enebolig

1983 | Soria Moria, Oslo | utdanningssenter

1983 | Trondheimsveien 160-162, Oslo | forretninger og boliger

1983 | Boliganlegg Casinetto, Oslo | boliger

 

1982 | Kreditkassen, Sarpsborg | forretningsbygg

 

1981 | Søre Skare Gård, Eggedal | driftsbygning

1981 | Rustad Gård, Gjerdrum | driftsbygning og meieri

 

1980 | Inspektørboliger Norsk Folkemuseum, Oslo | boliger

 

1979 | Villa Telje, Oslo | enebolig

 

1978 | Politihuset, Oslo | nytt politihus

 

1977 | Offshore Training Center, Vietnam | undervisningssenter

 

1974 | Villa Husebye, Oslo | enebolig

1974 | Arkitektenes Hus, Oslo | næringsbygg

1974 | Boligområde Svendstuen, Oslo | boliger

 

1973 | Samfunnshus og kino/teater, Mo i Rana | nytt kulturbygg

 

1972 | Villa Aasen, Kristiansand | enebolig

1972 | Villa Frenning, Fagernes | enebolig

1972 | Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen | nye betjeningsboliger

 

1971 | Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen | nytt helsesportsenter

1971 | Karl Johan-kvartalet, Oslo | utviklingsplan

1971 | Raufosstun Eldresenter, Raufoss | nytt eldresenter

 

1970 | Villa Torp, Oslo | enebolig

 

1969 | Villa Skjelbred-Knudsen, Kristiansand | enebolig

1969 | Rådhusanlegg, Mo i Rana | nytt rådhus

 

1968 | Villa Krog, Oslo | enebolig