Arkitektstudent Mathis Pedersen studerer arkitektur ved NTNU og starter i dag som praktikant hos LMR. Vi ønsker Mathis hjertelig velkommen.