title

82 nye familieboliger for studenter i Kringsjå Studentby ble utviklet av SiO i samarbeid med LMR arkitektur.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Husene bygges av massivtre og det anvendes miljøvennlige materialer både utvendig og innvendig. Overvann fra tomta og omkringliggende områder håndteres lokalt i regnbed og fordrøyningsbasseng. Prosjektet får tilskudd fra Enova for å måle energiproduksjon av solcellepaneler i forskjellige oppsett på tak og fasade. Prosjektet er nå lagt ut til anbud, byggestart er planlagt sommeren 2018.

Les mer her.