title

Vi er glade for å få flere eiere av LMR Arkitektur. Vi har fått med oss Tarjei Berg Evensen, Truls Grimstad og Mandy Neuenfeld som partnere. Nå er vi totalt seks partnere.

Torstein Lømo, Jan Arnfinn Mork og Kay Erik Rosted.