VI SØKER ENGASJERT UNG ARKITEKT

Vi søker deg som

  • er engasjert og initiativrik arkitekt med 0-2 års erfaring
  • vil bli engasjert i nye, varierte og spennende prosjekter og kan jobbe med Revit og 3D Studio Max
  • kan formulere deg godt på norsk, muntlig og skriftlig

Vår oppdragsmengde er økende. Vi har stor variasjon i oppgaver fra offentlige nybygg til omstrukturering og fornyelse av eksisterende og bevaringsverdige bygg.  Vi tegner også nye boliganlegg og utvikler prosjekter fra reguleringsplaner til ferdigattest. Vi er i gang med store og utfordrende prosjekter som krever oppbemanning av dyktige og motiverte arkitekter.

Vi har tariffavtale med 20 års lønnsstige, etterutdanningsprogram og god pensjonsordning.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Torstein Lømo, tel 920 333 90 dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Søknad med CV, eksempler på arbeider og kopi av attester sendes til lmr@lmr-arkitektur.no.

Søknadsfrist: 15. august 2018