Organisasjonsnummer

921 760 906

 

Daglig leder

Sivilarkitekt MNAL Torstein Lømo

 

Sentral godkjenning

LMR arkitektur as er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27, juni 2008 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10):

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

 

 Medlemskap

 LMR arkitektur as er medlem i Arkitektbedriftene i Norge AS, bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med privatpraktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

 

Sertifisering

LMR arkitektur as er sertifisert Miljøfyrtårn. Vi dokumenterer derved vår miljøinnsats og viser samfunnsansvar ved å oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Klima og miljørapporten tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

 

LMR arkitektur as er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC) og her gjennomgått grunnopplæring i BREAM-NOR - markedets foretrukne miljøklassifiseringsaverktøy for bygg.

 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Vårt firma har et eget HMS-system for systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid som tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). 

 

Kvalitetssystem

Vårt firma har etablert sitt eget kvalitetssikringsprogram med basis i Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem (MAKS12) utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge AS. Vårt system er tilpasset vår egen kvalitetspolitikk og er utviklet på bakgrunn av egne erfaringer og krav fra bransjen.

 

EDB-utstyr og programvare

Vi benytter Autodesk Revit Architecture 2018, AutoCad Architecture 2018, Solibri Model Checker, Focus Arealplan 2017 og Focus Anbud 2017 som viktigste prosjekteringsverktøy.

Annen programvare er bl.a. MS Office og Adobe CS4.

 

Opphavsrett

Alle bilder og løsninger presentert på denne nettsiden er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Alle rettigheter reservert LMR arkitektur as.