BÆRUM KOMMUNE RAMMEAVTALE

Innenfor en rammeavtale for rådgivning arkitektfag har arkitektfirmaet gjennomfør i alt 45 prosjekter for kommunale eiendommer i Bærum kommune.

Mulighetsstudier

Bærum kommune eier og forvalter en rekke boliger. For flere av eiendommene har vi utført mulighetsstudier for oppgradering av leiligheter som ikke er tidsmessige mht universell utforming og teknisk standard. Dette betyr bl.a. nye planløsninger med f.eks større bad og inngangsforhold og oppgradering med etterisolering.

Noen boliganlegg har også behov for tilbygg der vi har gjort alternativvurderinger for plassering og utforming av disse.

Som en del av studiene har det vært nødvendig med avklaringer mot regulerings- og andre myndigheter. Kostnadsvurderinger er en del av arbeidet.

Skoler

Fire av kommunens skoler har blitt utbedret. Prosjektene spenner fra rehabilitering for multihandicappede elever til ombygging og tilbygg som del av oppgradering av skolens arealer pga plassmangel og endret elevtall.

Ombygginger

For et kommunalt arbeidssenter har vi utviklet et ombyggingsprosjekt for innpassing av virksomheten i en eksisterende verkstedbygning. Prosjektet er utført delvis som et «nybygg i bygget» og er utformet med tanke på eksponering av bedriften og god trivsel for arbeidstakerne.

LMR har vært prosjekterende for nybygg og ombygginger, koordinert enkelte tekniske rådgivere, hatt rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (etter Byggherreforskriften) og ansvarlig søker (etter Plan- og bygningsloven). Alt arbeid er utført i nært samarbeid med kommunens prosjektledere.

>> Lukk

Bærum kommune
2011-14
Bærum kommune eiendom
1, 5mill.kr eks mva prosjekteringskostnader