AFK RAMMEAVTALE - PROGRAMMERING SKOLEBYGG

Kontrakten er påbegynt av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Innenfor en rammeavtale for rådgivning og programmering arkitektfag har arkitektfirmaet gjennomført i alt 55 prosjekter for Akershus fylkeskommunes eiendommer.

Investerings- og rehabiliteringsprosjekter

Fem videregående skoler er gjennomgått mht rombehov i forhold til undervisningstilbud og normtall for arealbehov. I tillegg er det på grunnlag av tilstandsrapporter og registreringer kartlagt utbedrings- og rehabiliteringsbehov. Hvert prosjekt ender opp i et arealprogram og romprogram for utvidelser / endringer med tilhørende kalkyle. Prosjektene har et tidsaspekt på ti år fordelt på inntil tre faser.

Byggeprogrammer

Etter politisk beslutning om konkrete utbygginger er det utarbeidet byggeprogrammer for det enkelte prosjekt. Programmene kartlegger konkrete behov og redegjør for rammebetingelser for videre prosjektering. I programmeringen inngår et programprosjekt / skisseprosjekt med kalkyle som grunnlag for videre beslutning.

Arbeidet med programmering omfatter forskjellige skoler som samlet har undervisningstilbud for de fleste utdanningsprogrammer. Skolene varierer fra delvis fredede bygninger til midlertidige bygg og nybygg av god kvalitet. Flere av prosjektene er i etterkant delvis videreført i konkrete byggeprosjekter.

Utredninger og byggeprosjekter

For mange skoler er utført enklere arealanalyser for å tilpasse bygningsmassen til nye behov.

For Akershus Kollektivterminaler FKF er det også utarbeidet en veileder for universell utforming av kollektivterminaler, og det er videreutviklet et profileringsprogram for virksomheten.

LMR har vært programmeringsledere og arkitekter i programmeringsgruppen for de ulike skoler. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med fylkeskommunens avdeling for opplæring og tjenester og de enkelte skoler.

>> Lukk

Akershus fylke
2006-09-13
Akershus fylkeskommune
3,6 mill.kr eks mva prosjekteringskostnader