UMB RAMMEAVTALE

Innenfor en rammeavtale for rådgivning arkitektfag har arkitektfirmaet gjennomført 3 prosjekter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB.

Undersøkelse og rehabilitering

Økonomibygningen er en av universitetets gamle og fredede bygninger. Her er utført antikvarisk undersøkelse og rehabilitering av trapperom.

Programmering

Universitetet har ønsket et nytt, stort auditorium. Det er utarbeidet flere løsningsforslag til plassering av dette i tilknytning til TF-bygget sentralt på Campus.

Byggeprosjekter

KA-bygningen er et kontor- og undervisningsbygg på ca 2.158 m2. Bygget er ombygget og rehabilitert innvendig med ny planløsning tilpasset ny bruk.

LMR har vært arkitekter og prosjektledere for de ulike delprosjektene. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med universitetets drifts- og forvaltningspersonell og de enkelte brukere.

>> Lukk

Ås
2009-13
Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB
0,6 mill.kr eks mva prosjekteringskostnader