ADAX-PARKEN 1. BYGGETRINN

Eksisterende park og industriområde ble utviklet til nytt boliganlegg bestående av to boligblokker.

 

>> Les mer

Situasjon

Eiendommen er en del av grøntområde rundt hjørnestensbedriften ADAX fabrikken i Svelvik sentrum. Tomta er flat og har småskalabebyggelse på tre kanter, mot sentrum og Storgata i øst er det høyere og noe mer urban bebyggelse. Fabrikken består av større haller og 3-4 etasjes bygninger. Tomten er regulert om fra industriformål til boligformål i 2013.

Prosjektet

1.byggetrinn består av to frittliggende blokker på fire etasjer, med felles underjordisk p-kjeller. De er utført i bærende stål og betongdekker med murte og pussede fasader. De 11 leilighetene i hvert bygg har ulike størrelser fra 2 til 4 rom, alle som de første i byen med heis fra p-kjeller. Nybyggene vil sammen med de andre regulerte bygningene som er planlagt utført fortløpende etter markedets behov og respons, bli et attraktivt boligområde med gode uterom og gode visuelle og materialmessige kvaliteter.

LMR har vært prosjektskaper og konseptutvikler. Leilighetsfordeling er utviklet sammen med megler og byggherre og løsninger er utformet i nært samarbeid med totalentreprenør.

>> Lukk

Myhresgate 15-17, Svelvik
2013-14
Svelvik Eiendom KS
Boliganlegg
1530 m2 BTA
ca 36 mill. kr