ÅSTERUDENHETEN - VELFERDSBOLIGER

Eksisterende bygg i Haslum ble revet og bygget om til 20 nye velferdsboliger. Det har tidligere vært utleiehybler med fellesarealer.

>> Les mer

Situasjon

Eiendommen ligger idyllisk til i et grønt naturdrag langs Øverlandselva i Haslum. Byggene ligger i en skråning på ulike høyder som gir optimale forhold med hensyn til utsikt og sol. Tomten er regulert til offentlig formål med mål om videre utbygging/utnyttelse av eiendommen samt sikring av turvei og vegetasjon langs elva.

Prosjektet

Prosjektet består av riving og ombygging av eksisterende bygg til i alt 20 nye velferdsboliger.

Hus A, B og C har tidligere vært hybelhus med tilhørende fellesfunksjoner, men er bygget om til separate utleieboliger, fem stk i hvert hus. Hvert bygg får utvendig svalgang til separate boliginnganger samt egne balkonger. Hus D, tidligere felleshus i en etasje med underetasje, er bygget om til en døgnbemannet institusjon med fem hybler, én personalleilighet og fellesareal med kontor og serviceareal for ansatte. Hus E, tidligere administrasjonsbygg, er revet ned til kjeller og bygget opp som en teknisk sentral og boder for de nye boligene.

Hus A, B, C og D ble revet helt ned til stenderverk i 1. etasje og betong i kjellere, deretter etterisolert og kledt med sotgrå liggende panel med fals. Ubehandlede trespiler og balkonger og fargede cembrit plater og glasstak over innganger gir bebyggelsen et moderne preg. Støttemurer av betong og utvendige ståltrapper danner kontrast til de grønne omgivelsene og husene for øvrig. Resultatet er som ønsket: Nye, tidsmessige bygg med gode visuelle og håndverksmessige kvaliteter.

Boligene er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.

Energiforsyning ble oppgradert slik at boligene nå har vannbåren varme fra teknisk sentral i hus E. Energiprinsippet er basert på fornybar energi, hvor varmepumper henter energi fra nedgravde brønner på tomta.

LMR arkitektur har vært et bindeledd i prosessen fra tilbudsfase til ferdig utførelse og stått for den arkitektfaglige utformingen, inklusive interiør og overordnet landskapsutforming. Planløsninger og materialvalg er utviklet sammen med byggherre og brukergruppe. Detaljering er gjort i nært samarbeid med totalentreprenør.

>> Lukk

Åsterudveien, Haslum
2012-15
Bærum Kommune Eiendom
Bøhmer entreprenør
Boligbygg
1650 m2