MARSTRANDKVARTALET

Nybygg av leilighetsblokker på hjørnetomt på Rodeløkka. Utbygger har kjøpt et prosjekt med rammetillatelse. Vi er engasjert for å endre prosjektet frem til rammetillatelse for et nytt konsept.

>> Les mer

Situasjon

Tomten er i dag nærmest ubebygget og ligger i et område som transformeres til mer og mer boligbebyggelse.

Bebyggelsen er delt på to leilighetsblokker med innkjøring til felles, vestvendt gårdsrom.

Reguleringsplanen krever et innslag av næringslokaler på gateplan.

Prosjektet

Eiendommen har nærmest full kjeller i to etasjer. Her er all bilparkering med felles innkjørsel, bilheis og et halvautomatisk parkeringsanlegg i tillegg til boder og felles, tekniske rom.

Gårdsrommet er opparbeidet med felles, vestvendte grøntområder og uteplasser. Hver boligblokk har et felles inngangsparti. Ved ett av disse er det fellesrom for sameiet.

Hvert bygg inneholder 27 leiligheter av varierende størrelse 2 rom til 4 rom, fra 40 til 105 m2. Begge takflater er delvis utført som takterrasser som felles utendørs oppholdsarealer.

Byggene har fasade i tegl. Mot gaten er det en komposisjon av karnapper og utspring som karakteriserer bygget som har fått prospektnavnet «Qben».

 

 

LMR – i samarbeid med Huus og Heim arkitekter DA - har vært ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for forprosjekt frem til rammetillatelse. Utbygger har selv forestått detaljprosjekteringen og byggefasen.

>> Lukk

Gøteborggata 32, Oslo
2010-11
JM Norge AS
Huus og Heim arkitekter DA
7.109 m2 BTA
ca 150 mill. kr