LAGER OG VERKSTED I HORTEN

Bygningsmassen for lager, verksteder og øvingsaktivitet ble oppgradert i et felles prosjekt for tre bygg på Karljohansvern i Horten.

>> Les mer

Situasjon

Karljohansvern er en av Forsvarets festningsanlegg som er vernet. Flere av bygningene er fredet. Et verkstedbygg der halvparten er fredet utvendig er vesentlig oppgradert sammen med en kai for opptak av båter. Et hangarbygg i et fredet bygningsmiljø er ombygget til et øvingsbygg. Et fredet forlegningsbygg har fått enkelte tekniske oppgraderinger.

Utforming

Prosjektet er underlagt antikvariske bestemmelser. Utvendige arbeider har bestått i tilbakeføring av fargesetting og rehabilitering av bygningsdetaljer. Noen få nye bygningsdeler er utformet i stil med det opprinnelige.

Innvendig ombygging har resultert i topp moderne lokaler som er spesialtilpasset Forsvarets bruk.

Prosjektet omfatter to nye kaier og oppgradering av utearealer i tilknytning til bygningene.

LMR har vært leder av prosjekteringsgruppen, ansvarlig prosjekterende arkitekt for nybygg og ombygginger, hatt rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (etter Byggherreforskriften) og ansvarlig søker (etter Plan- og bygningsloven). Alt arbeid er utført i nært samarbeid med bruker og Forsvarsbygg.

>> Lukk

Nedre Vei 28-30, Vealøs, Horten
2011-13
Forsvarsbygg utvikling Øst
5.800 m2 ombygging/nybygg
70 mill. kr. inkl. mva