TANNKLINIKKER AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

LMR arkitektur as har vært arkitekt for flere nye tannklinikker i Akershus fylkeskommune. Prosjektene har omfattet helt nye klinikker i råbygg, samt ombygginger av eksisterende klinikker. LMR har hatt rollen som ansvarlig prosjekterende for arkitektur og som ansvarlig søker der det har vært behov.

>> Les mer

I tett samarbeid med fylkeskommunen, klinikkenes ansatte og fylkeskommunens interiørarkitekter, har LMR planlagt og oppgradert nye og moderne tannklinikker. Alle prosjektene har hatt som mål å skape åpne, attraktive lokaler som setter en god stemning for pasientene. Det har blant annet vært fokus på åpne resepsjonsløsninger som ønsker pasientene velkommen på en trygg og imøtekommende måte.

Asker og Ås tannklinikk har vært de største og mest omfattende prosjektene. Begge klinikkene har 10 behandlingsrom, og Asker tannklinikk er den største i fylkeskommunen, målt i areal. Asker tannklinikk har også fått et stort møterom, slik at den kan fungere som en faglig og sosial møteplass for ansatte i tannhelse i hele nye Viken fylkeskommune.

>> Lukk

Akershus
2007-
AFK Eiendom FKF
Næring
største klinikk ca. 600 m2 BTA