RUTER SERVICEPUNKT AKER BRYGGE

Nesoddbåtenes anløpssted i Oslo ble flyttet fra Rådhusbrygge 4 til Tingvallakaia på slutten av 1980-tallet, da Aker brygge ble utviklet som en ny bydel orientert mot byens havnefront. Planen Oslopakke 2 innebar fornyet satsing på kollektivtrafikken i Oslo-området i tiåret fram til 2011 og finansierte oppføringen av et separat venterom og ekspedisjonskontor på fergekaia i 2002.

>> Les mer

Utforming og plassering

Utforming, materialbruk og fargesetting er inspirert av skipsarkitektur og maritim design, på samme måte som de tilstøtende skurene og installasjonene på fergekaia. Fra venterommet er det utsikt til så vel Akershus slott som Aker brygges promenadestrøk.

Konstruksjon og materialbruk

Bærekonstruksjonen utgjøres av stålrammer, forankret til en støpt ringmur og punktfundamenter på betongkaia. Korrugerte stålplater spenner mellom rammene og kledningen er festet til disse. Overflater er valgt med tanke på forventet slitasje som følge av bruk og plassering. Som utvendig kledning er det benyttet malte stålplater, mens enkelte partier er kledd med smalt panel av oljet, mørkt trevirke. I venterommet er veggene kledd med laminatplater. I venterommet er gulvet belagt med skiferplater. Himlingen er kledd med malte stålplater og nedforinger er utført i rustfritt stål. Vinduer er utført med karmer av oljet, mørkt trevirke.

Ombygginger

Bygningens opprinnelige karakter ble sterkt berørt av ombyggingen til servicepunkt for Ruter i 2011. Halvparten av den opprinnelige fasaden mot land ble erstattet med store glassfelt. Innvendig ble det avsatt større plass til et ekspedisjonskontor, med en skranke utformet slik at personalet er sikret mot uønskede hendelser i publikumsområdet.

Tekniske inngrep og nyere overflatebehandlinger har også påvirket bygningen, slik den framstår i dag.

>> Lukk

Tingvallakaia, Oslo
2002, ombygging 2011
Ruter
80 m2
6 mill. kr. inkl. mva