BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER – NYE AKTIVITETSBYGG

Bygningsanlegget ved helsesportsenteret har blitt utvidet en rekke ganger. Få år etter åpningen i 1970 ble ridehallen oppført. Hovedbygningen ble forlenget i 1990. I 1997 sto idrettshallen og ny svømmehall ferdig.

>> Les mer

Situasjon

Det opprinnelige anleggets spesielle karakter er søkt respektert ved at nye funksjoner er fordelt i flere nye bygningsvolumer. Bortsett fra aktivitetshjelpemiddelbygget har imidlertid de nyere utvidelsene innvendig forbindelse til hovedbygget. Nybyggene er plassert etter en grundig medvirkningsprosess hos byggherren. Utvidelsene er planlagt med tanke på at anlegget vil oppleves oversiktlig og slik at den nære kontakten med landskapet er opprettholdt.

Nybygg

Et stadig større utvalg hjelpemidler og utstyr som benyttes i senterets aktiviteter utløste behovet for en egen bygning. Aktivitetshjelpemiddelbygget sto ferdig i 2008 og rommer lagre, verksteder og prøverom for ski, sykler og tururstyr, samt garasje for løypemaskin og andre driftskjøretøy.

Helsesportsenteret har satset på å utvikle sitt tilbud til barn og unge med funksjonsutfall. Paviljong vest ble åpner i 2011. Bygningen er dimensjonert og planlagt for å gi denne brukergruppa riktig dimensjonerte rom med plass til ledsager. En varmgarsaje i nederste etasje tilrettelegger for enkel innkvartering av personer og hjelpemidler. Det er satt av plass til lading og oppbevaring av motoriserte rullestoler for alle brukere. Bygningen rommer nytt produksjonskjøkken som daglig leverer fire måltider til hundre personer samtidig i ny spisesal.

Samtidig ferdigstillelse av et eget tilbygg, kalt AKV-bygget. Bygget rommer arealer for konsultasjon og samtale med brukerne, kontorer og kontorfellesskap for fagpersonellet frigjør plass til undervisning og terapi i den gamle hovedbygningen.

Paviljong vest og AKV-bygget er kun prosjektert fram til totalentreprise av LMR arkitektur.

Utforming

De nye bygningene er oppført i et robust og nøkternt formspråk. Hovedbygningens karakteristiske uttrykk er ikke direkte videreført i nybyggene. Det opprinnelige anleggets struktur, størrelser, høyder og plassering i terrenget har imidlertid gitt føringer for så vel innplassering av nye funksjoner som i selve utformingen.     

>> Lukk

Beitostølen
2007-11
Beitostølen helsesportsenter og Facta Prosjekt AS
4.000 m2 samlet
ca 80 mill. kr. inkl. mva samlet