RUD VIDEREGÅENDE SKOLE – NYBYGG FOR BYGGFAG

Skolens undervisning innen murer-, tømrer og malerfagene er samlokalisert i nybygget. Bygget rommer i hovedsak separate verkstedhaller for de enkelte fagene, tilhørende garderobeanlegg samt rom for teoriundervisning og arbeidsrom for lærere.

>> Les mer

Situasjon

Rud videregående skole er lokalisert i et område av Bærum preget av skoleanlegg for videregående undervisning innenfor et bredt spekter. Skoleanlegget består av nøkternt utformete bygningsvolumer fra 1970-tallet. Fasadene er stort sett kledd med sementfiberplater og bygningene er oppført med flate tak.

Utforming

Nybygget er oppført i to etasjer. Verkstedene har dobbel høyde. Fra en langstrakt vestibyle nås et garderobeanlegg tilknyttet verkstedene, samt trapper og heisforbindelse til teorirom, lokalisert over garderobeanlegget. Verkstedene har portforbindelser til et uteområde for varelevering og utendørs lagring samt plass for utvendige arbeider.

Bygningen er oppført med bærende elementvegger i betong, supplert med konstruksjoner i stål og limtre. Etasjeskiller er utført av hulldekkeelementer i betong og taket av lett-takelementer.

Skoleanleggets enkle og robuste formspråk videreføres, men nybygget artikuleres med et inntrukket inngangsparti, samtidig som fasadene gis egenkarakter og en slitesterk utførelse med kledning av kebonyimpregnert trevirke.

LMR arkitektur har vært arkitekt og ansvarlig søker for totalentreprenøren.

>> Lukk

Hauger skolevei 15, Bærum
2011-12
AFK eiendom FKF
2.000 m2
ca 45 mill. kr. inkl. mva.