ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - PÅBYGG BYGG F

Ås videregående skole skal utvides med 300 elevplasser. Første trinn i utbyggingen er påbygg på bygg F, som ble bygget i 2010. LMR var også arkitekter for bygg F opprinnelig.

>> Les mer

Situasjon, konsept

Påbygget viderefører Bygg F sitt volum og planløsning: Undervisningsrom og lærerarbeidsplasser omkranser en avrundet kjerne av murverk som inneholder auditorium, toaletter, garderober og tekniske rom. Vestibyleområdet med amfi og trapp ble forlenget slik at det er åpent over tre etasjer. En ny, sentral trapp fører opp til 3. etasje. Det er store overlys over trappen som gir dagslys helt ned til vestibylen. Dette er derfor et sentralt, lyst vrimleareal for sosiale møter og uformell læring.

Den nye etasjen er for undervisning i naturfag og inneholder spesialrom for kjemi, fysikk og biologi. Mellom to klasserom er det forberedelsesrom hvor lærerne forbereder materiell for ulike eksperimenter. Grupperom med inngang fra korridor muliggjør gruppe- og prosjektarbeid. Utendørs observasjoner og eksperimenter kan gjøres på balkongen som er tilknyttet vrimlearealet.

Utforming

Det er lagt stor vekt på dagslys og transparens i utformingen. Store vinduer opp til himling og 3,35 m netto romhøyde ved fasaden gir utmerkede dagslysforhold. Alle rom med krav til dagslys har minimum 2,7 % dagslysfaktor. Fast utstyr i klasserom er mest mulig samlet langs korridorveggen hvor himling nedsenket pga. ventilasjon. Veggen er utformet med nisjer mot korridor slik at lange og ensformige korridorer ble unngått. Glassvegger mellom klasserom og korridor og glassdører som står åpne på magnet i korridor sikrer transparens.

Materialer

På fasaden ble eksisterende materialer - ubehandlet panel i osp og fargede fibersement plater -videreført - med overvekt av fasadeplater. Opprinnelig gesims med tre-kledning ble beholdt og skilt fra påbygget med grått aluminiumbeslag.

Innvendig har murkjernen eksponert, svartbrun fasadetegl. Innvendige vegger er tradisjonelle lettvegger med store glassfelter i aluminium og eik. Auditoriet har himlingsplater i eik. Trappene har lakkert stål rekkverk med eik håndløper. Den sentrale trappen ble kledt med eikespiler og akustiske plater på undersiden for å forbedre akustikken i rommet. Alle toaletter har keramisk flis på vegg og gulv.

Kunstprosjekt

Påbygget på Ås videregående skole har en innvendig utsmykning, kunstverket «Entangled Worlds». Kunstneren Sandra Mujinga har laget en 3-kanals videoinstallasjon fordelt på tre plasseringer i byggets fellesarealer, LED-skjermer innebygd i vegg, filmen er en 20:02 min sløyfe.

 

Arkitekten utarbeidet konsept, forprosjekt og entreprisegrunnlag for fylkeskommunen og utførte detaljprosjekt og oppfølging av byggesaken for totalentreprenøren.

Foto: Tove Lauluten

>> Lukk

Gamle Hogstvetvei 9, Ås
2016
AFK eiendom FKF
Ruta entreprenør as
2000 m2 BTA
78,9 mill kr kostnadsramme