FORNEBU VGS MULIGHETSSTUDIE

Akershus fylkeskommune ønsker å utvikle en ny videregående skole for 1300 elever på sin eiendom sentralt på Fornebu. Skolen skal plasseres sammen med en barnehage for 120 barn.

>> Les mer

Situasjon

Barnehage og videregående skole er ett samlet konsept som er plassert for at mest mulig tomteareal skal bli sammenhengende og tilgjengelig. De to funksjonene har felles adkomst fra Indre Ringvei i vest. All bilparkering er underjordisk og har felles nedkjøringsrampe som er plassert i grensen mellom de to eiendommene.

 

Plankonsept

Skolen er en langstrakt bygningskropp i to etasjer som løper nær tomtegrensen langs Snarøyveien. Denne bidrar til å danne et byrom langs veien sammen med næringsbebyggelsen i øst og sør. På tvers av denne lave bygningen står tre tverrfløyer i 4, 5 og 4 etasjer. Tverrfløyene bryter gjennom lavbygget ut mot gangveien og markerer skolens hovedfunksjoner som tre ulike bygg:

Det nordligste bygget inneholder bl.a. en nedgravd idrettshall med egen inngang mot den offentlige parken i nord. Det midterste bygget er det offentlige bygget med hovedinngang, administrasjon og fellesfunksjoner, mens det sørligste bygget tenkes benyttet for de teknologiske fag. Felles for alle de tre byggene er at de benytter taket på lavblokkene som utendørs undervisnings- og aktivitetsareal. Her er innslag av grønne tak og installasjoner som benyttes i undervisningen, noe som er et godt svar på de estetiske retningslinjer for Fornebu.

Den sørligste tverrfløyen fortsetter konseptuelt over i et barnehagebygg nordøst på barnehagens tomt. Dette  er oppdelt i tre deler på tvers i en langstrakt bygning. Hovedinngangen er fra en forplass for enden av bygningen. I tillegg er det tre separate innganger, hver til to baser, fra langsiden mot nord. Sonene med baser trenger gjennom bygningen som tre utvekster mot sørvest. Fellesarealer og administrasjon er plassert i 2. etasje slik at de delvis kan benytte taket på basene som utearealer.

 

Konstruksjon og materialer

Skolebygget artikuleres som høyverdig samtidsarkitektur ved å ha en fasadekomposisjon med moderne og fremtidsrettet design. Skolebyggets komposisjon understrekes ved at det lave bygget langs Snarøyveien har en utvendig kledning med ubehandlet termotre. Treverket på veggene føres også over tak, amfier og terrasser på østsiden av bygget.

De tre tverrfløyene har en farget platekledning, en karakteristisk farge for hver fløy som identifiserer funksjonene sport, offentlig og vitenskap / forskning. Utenpå denne værhuden er en perforert metallplate i rustfritt stål. Platens perforering er uregelmessig (inspirert fra vitenskapens molekylstruktur) og danner åpne/lukkede partier der byggenes farge fremkommer. Slik oppnås en lys fargetone og en letthet som etterspørres i de estetiske retningslinjer for Fornebu.

Barnehagen oppføres med samme materialbruk som skolen. Her tenkes det langsgående hovedbygget med muntre farger og metallkledning, mens de tre utstikkende fløyene får trekledning sammen med de mellomliggende nærlekeplassene.

Prosjektet er utført som et mulighetsstudium som en del av fylkeskommunens strategiplan for nye elevplasser i den videregående skolen. Prosjektet er ikke gjennomført.

 

>> Lukk

Indre Ringvei, Fornebu
2014
AFK eiendom FKF
17.000 m2 BRA