title

For 50 år siden i dag mottok de tre unge arkitektene Are Telje, Fredrik A.S. Torp og Knut Aasen 1. premie i arkitektkonkurransen om nytt rådhus i Mo i Rana.

Denne seieren la grunnlaget for å etablere Telje-Torp-Aasen arkitektkontor A.S. som nå er videreført under navnet LMR arkitektur as. Telje-Torp-Aasen arkitektkontor ble formelt etablert som firma våren 1964. Markering av 50-års jubileet blir derfor til våren.

Bildet viser en fornøyd jury med det seirende utkast mellom seg (utklipp fra Rana Blad 18.09.1964)