Parken Fjellhamar

Kringsjå familieboliger

Ås sykkelhotell

Schultz´ gate 13-15

Ås vgs Bygg F

Universitetsbiblioteket i Oslo

Lørenskog videregående skole - tilbygg kantine