UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO / GEORG SVERDRUPS HUS

Det nye Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo er et forskningsbibliotek med humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagsamlinger, og rommer i tillegg hovedadministrasjon og fellestjenester.

>> Les mer

Situasjon

Bygget utgjør Universitetets tyngdepunkt og sentrum, fysisk og symbolsk ved sin plassering mellom nedre og øvre campus ved Blindernveien. Det etableres en ny, diagonal akse fra Blindern T-banestasjon gjennom en ny bibliotekshage foran studenthuset Villa Eika rettet mot inngangen til det nye biblioteket.

Utforming

For å fremheve byggets spesielle plassering og innhold er bygget gitt en kurvet glassfasade mot parksiden, med en ytre hud av svart, polert labradorstein. Bygget korresponderer i høyde og fluktlinjer med den øvrige bebyggelsen på campus.

Planløsning

Den 15 meter høye Sentralhallen er Universitetets nye storstue. En kraftig rødfarget kjerne løper langs bygget. Her er kontorer mot øst og biblioteket mot syd bak en vegg av travertinstein.

Auditorier, undervisningsrom og kantine er lagt mot nord med egen inngang mot Festplassen.

Alle magasiner er plassert i kompaktarkiver i de to nederste etasjene.

Konstruksjon og materialbruk

Bygget har bærekonstruksjon av betong. Utvendig er det kledning med glass, kobber og naturstein. Innvendig er det et åpent og lyst preg med malte flater og veggpartier og innredning i glass, stål og bjørk.

Kunstprosjekt

Bygget har en monumental utsmykning av Kjell Torriset: 836 ulike bemalt tavler satt sammen til en installasjon på 11x24 meter. Inngangsdøren til biblioteket er arbeidet ”Typos” i glass og kobber av Paul Brand.

Kulturminne

Bygningens eksteriør og deler av interiøret ble fredet i 2014, som en del av Landsverneplanen for kunnskapsdepartementet. Universitetsplassen inntil bygningen mot nord inngår også i Landsverneplanen og er fredet. Bygningen og uteanlegget er også kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og interiørarkitekter og ledet prosjekteringen i prosjekteringsgruppen.

Se bilder og les mer om interiøret her.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Moltke Moes vei 39, Oslo
1996-99
Statsbygg (bygg)/ Universitetet i Oslo (interiør)
Byggekunst 3/95 s. 158-159/ Byggekunst 1/00 s. 10-21, 32-37
29.730 m2 nybygg
406,1 mill.kr inkl.mva