title

 

«Vi vil forbedre omgivelsene våre, hver dag»

I arbeidet vårt tar vi hver dag små og store valg som påvirker menneskers tilværelse. Ved å forankre disse valgene i felles verdier og referanser vil vi bidra til å gjøre morgendagen litt bedre enn gårsdagen.

LMR arkitektur as er et arkitektkontor som arbeider innen hele spekteret av arkitektur og design. Våre viktigste arbeidsoppgaver er design, planlegging og prosjektering av bygg og interiører. Arbeidsområdene omfatter eiendomsutvikling, programmering og utredningsarbeid, regulerings- og utviklingsplaner, byforming og byutvikling, rehabiliteringer, ombygginger og nybygg.

Firmaet har bred erfaring med både små og store, komplekse prosjekter. Vi fokuserer på å finne gode løsninger på aktuelle problemstillinger gjennom konstruktivt samarbeid og dialog med oppdragsgivere og andre fagmiljøer. Den skandinaviske arkitekturarven og den internasjonale byggekunsten er inspirasjonskilder for prosjektene våre.