title

LMR arkitektur as er et arkitektkontor som arbeider innen hele spekteret av arkitektur og design. Våre viktigste arbeidsoppgaver er design, planlegging og prosjektering av bygg og interiører. Arbeidsområdene omfatter eiendomsutvikling, programmering og utredningsarbeid, regulerings- og utviklingsplaner, byforming og byutvikling, rehabiliteringer, ombygginger og nye bygg.

Firmaet har bred erfaring med både små og store, komplekse prosjekter og fokuserer på å finne gode løsninger på aktuelle problemstillinger gjennom konstruktivt samarbeid og dialog med oppdragsgiver, andre fag og miljøer. Vi har den skandinaviske arkitekturarven og internasjonale byggekunsten som inspirasjonskilde i våre prosjekter.

LMR arkitektur as er et privat aksjeselskap som er eies av de seks ansatte arkitektene Tarjei Berg Evensen, Truls Hagbarth Grimstad, Torstein Lømo, Jan Arnfinn Mork, Mandy Neuenfeld og Kay Erik Rosted. Firmaet har 13 ansatte med variert utdannelse, bakgrunn og alder. Alle har utdanning fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole, Norges Tekniske Høgskole / NTNU, eller har tilsvarende eksamen fra utlandet. Alle ansatte har kompetanse som tilfredsstiller medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund.