title

Organisasjonsnummer    

921 760 906

Daglig leder   

Torstein Lømo, Sivilarkitekt MNAL

-

Prosjektgjennomføring

Vårt firma deltar normalt i alle faser av en byggesak, fra utredninger, programmering og skisseprosjekter, gjennom anbuds- og byggefasene til overtakelser og befaringer. I mange tilfeller har vi også engasjement i samarbeid med brukere om innredning og møblering av ferdige bygg. Vårt firma er i tillegg ofte ansvarlig søker, sha-ansvarlig og prosjekteringsleder for prosjekteringsfasen og koordinerer på den måten arbeidet i prosjekteringsgruppen.

En av firmaets partnere vil alltid være oppdragsansvarlig ved gjennomføringen av et prosjekt. Hvert oppdrag blir utført av en prosjektgruppe som består av ansatte arkitekter som alle kan være saksbehandlere for ulike typer oppdrag. Ved bare å benytte høyt kvalifiserte arkitekter som fagansatte har vi erfart at vi best sikrer kvaliteten på det arbeid som utføres, samtidig som vi lett kan sette inn ressurser der det er behov.

Konkurranser

Gjennom deltakelse i arkitektkonkurranser har vi utviklet evnen til å finne gode funksjonelle og arkitektoniske løsninger på kompliserte og sammensatte problemstillinger til glede for byggherrer og brukere. Flere av kontorets viktigste oppdrag skriver seg fra konkurranser.

Miljøprofil

Vi deltar som rådgivende arkitekter i prosjekter med fokus på miljø og energikrav som strekker seg utover forskriftene. Vi er dyktige arkitekter innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse. Se vår miljøprofil og sertifiseringer.

-

Sentral godkjenning

LMR arkitektur as er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27, juni 2008 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 (SAK10):

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Prosjekterende i fagområde Arkitektur i tiltaksklasse 3

 

Medlemskap 

LMR arkitektur as er medlem i Arkitektbedriftene i Norge AS, bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med privatpraktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

 

Sertifiseringer

Vår sertifisering gjelder både bransjekrav som virksomhet og som prosjekterende arkitekt. Klima og miljørapporten tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.LMR arkitektur as er sertifisert Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi iverksatt konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak som har stor betydning både internt i firmaet og for det arbeidet vi utfører. Vi dokumenterer derved vår miljøinnsats og viser samfunnsansvar ved å oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en 

LMR arkitektur as er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC) og her gjennomgått grunnopplæring i BREAM-NOR - markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

 

Kvalitetssystem

Firmaet har etablert eget kvalitetssikringsprogram med basis i Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem (MAKS) utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge AS. Vårt system er tilpasset vår egen kvalitetspolitikk og er utviklet på bakgrunn av egne erfaringer og krav fra bransjen.

EDB-utstyr og programvare

Vi benytter Autodesk Revit Architecture, AutoCad Architecture, Solibri Model Checker, Focus Arealplan og Focus Anbud som viktigste prosjekteringsverktøy. Annen programvare er bl.a. MS Office og Adobe CS4, 3D Studio MAX og Enscape.

Opphavsrett

Alle bilder og løsninger presentert på denne nettsiden er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Alle rettigheter reservert LMR arkitektur as.