Tjenester

Prosjektgjennomføring: Vårt firma deltar normalt i alle faser av en byggesak, fra utredninger, programmering og skisseprosjekter, gjennom anbuds- og byggefasene til overtakelser og befaringer. I mange tilfeller har vi også engasjement i samarbeid med brukere om innredning og møblering av ferdige bygg. Vårt firma er i tillegg ofte ansvarlig søker, sha-ansvarlig og prosjekteringsleder for prosjekteringsfasen og koordinerer på den måten arbeidet i prosjekteringsgruppen.

En av firmaets partnere vil alltid være oppdragsansvarlig ved gjennomføringen av et prosjekt. Hvert oppdrag blir utført av en prosjektgruppe som består av ansatte arkitekter som alle kan være saksbehandlere for ulike typer oppdrag. Ved bare å benytte høyt kvalifiserte arkitekter som fagansatte har vi erfart at vi best sikrer kvaliteten på det arbeid som utføres, samtidig som vi lett kan sette inn ressurser der det er behov.

Konkurranser: Gjennom deltakelse i arkitektkonkurranser har vi utviklet evnen til å finne gode funksjonelle og arkitektoniske løsninger på kompliserte og sammensatte problemstillinger til glede for byggherrer og brukere. Flere av kontorets viktigste oppdrag skriver seg fra konkurranser.

Miljørådgivning: Vi deltar som rådgivende arkitekter i prosjekter med fokus på miljø og energikrav som strekker seg utover forskriftene. Vi er dyktige arkitekter innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse. Se vår miljøprofil.

 

Organisasjonsnummer

921 760 906

 

Sentral godkjenning

LMR arkitektur as er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27, juni 2008 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 (SAK10):

  •  Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
  • Prosjekterende i fagområde Arkitektur i tiltaksklasse 3

 

Arkitektbedriftene og kvalitetsikringssystem

LMR arkitektur as er medlem i Arkitektbedriftene i Norge AS, bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med privatpraktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

Firmaet har etablert eget kvalitetssikringsprogram med basis i Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem (MAKS) utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge AS. Vårt system er tilpasset vår egen kvalitetspolitikk og er utviklet på bakgrunn av egne erfaringer og krav fra bransjen.

 

EDB-utstyr og programvare

Vi benytter Autodesk Revit Architecture, AutoCad Architecture, Solibri Model Checker, Focus Arealplan og Focus Anbud som viktigste prosjekteringsverktøy. Annen programvare er bl.a. MS Office og Adobe CS4, 3D Studio MAX og Enscape.

 

Opphavsrett

Alle bilder og løsninger presentert på denne nettsiden er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Alle rettigheter reservert LMR arkitektur as.