title

Prosjektgjennomføring

Vårt firma deltar normalt i alle faser av en byggesak, fra utredninger, programmering og skisseprosjekter, gjennom anbuds- og byggefasene til overtakelser og befaringer. I mange tilfeller har vi også engasjement i samarbeid med brukere om innredning og møblering av ferdige bygg. Vårt firma er i tillegg ofte ansvarlig søker, sha-ansvarlig og prosjekteringsleder for prosjekteringsfasen og koordinerer på den måten arbeidet i prosjekteringsgruppen.

En av firmaets partnere vil alltid være oppdragsansvarlig ved gjennomføringen av et prosjekt. Hvert oppdrag blir utført av en prosjektgruppe som består av ansatte arkitekter som alle kan være saksbehandlere for ulike typer oppdrag. Ved bare å benytte høyt kvalifiserte arkitekter som fagansatte har vi erfart at vi best sikrer kvaliteten på det arbeid som utføres, samtidig som vi lett kan sette inn ressurser der det er behov.

Konkurranser

Gjennom deltakelse i arkitektkonkurranser har vi utviklet evnen til å finne gode funksjonelle og arkitektoniske løsninger på kompliserte og sammensatte problemstillinger til glede for byggherrer og brukere. Flere av kontorets viktigste oppdrag skriver seg fra konkurranser.

Miljøprofil

Vi deltar som rådgivende arkitekter i prosjekter med fokus på miljø og energikrav som strekker seg utover forskriftene. Vi er dyktige arkitekter innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse. Se vår miljøprofil og sertifiseringer.