title

Prosjektgjennomføring

Vårt firma deltar normalt i alle faser av en byggesak, fra utredninger, programmering og skisseprosjekter, gjennom anbuds- og byggefasene til overtakelser og befaringer. I mange tilfeller har vi også engasjement i samarbeid med brukere om innredning og møblering av ferdige bygg. Vårt firma er i tillegg ofte ansvarlig søker, sha-ansvarlig og prosjekteringsleder for prosjekteringsfasen og koordinerer på den måten arbeidet i prosjekteringsgruppen.

En av firmaets partnere vil alltid være oppdragsansvarlig ved gjennomføringen av et prosjekt. Hvert oppdrag blir utført av en prosjektgruppe som består av ansatte arkitekter som alle kan være saksbehandlere for ulike typer oppdrag. Ved bare å benytte høyt kvalifiserte arkitekter som fagansatte har vi erfart at vi best sikrer kvaliteten på det arbeid som utføres, samtidig som vi lett kan sette inn ressurser der det er behov.

Konkurranser

Gjennom deltakelse i arkitektkonkurranser har vi utviklet evnen til å finne gode funksjonelle og arkitektoniske løsninger på kompliserte og sammensatte problemstillinger til glede for byggherrer og brukere. Flere av kontorets viktigste oppdrag skriver seg fra konkurranser.

Miljøprofil

LMR arkitektur as fokuserer på energieffektive løsninger og har gjennomført bransjens startpakke for miljøriktig prosjektering gjennom Ecobox. Firmaet bidrar gjennom en kompetanseutviklingsplan til at vi som arkitekter vektlegger bærekraftig utvikling ved valg av løsninger og materialer m.v. Løsningene er avhengige av tverrfaglige helhetstanker og gjelder hele spekteret som naturgrunnlag, utforming, ressurs- og energibruk, inneklima og helse, varighet og fleksibilitet, kretsløpdesign og estetisk kvalitet. Firmaet er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC) og er sertifisert Miljøfyrtårn.

LMR arkitektur as arbeider for at nye bygg skal overoppfylle energiforskriften og har under prosjektering både passivhus og plusshus.