1964 | Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S.

Arkitektfirmaet har sin historie fra 1964 da de tre unge arkitektene Are Telje, Fredrik A.S. Torp og Knut Aasen vant 1. premie i arkitektkonkurransen om nytt Rådhus i Mo i Rana.

Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. har gjennom alle år vært blant de toneangivende arkitektfirmaene i landet og er kjent for bygninger som Beitostølen Helsesportsenter, Politihuset i Oslo, Soria Moria Konferanse- og utdanningssenter, boligområdet Casinetto og planleggingen av Aker Brygge. For flere referanser se «Tidligere prosjekter».

 

2007 | LMR arkitektur as

Fra 1. september 2007 endret firmaet navn til LMR arkitektur as. De tre partnerne Torstein Lømo, Jan Arnfinn Mork og Kay Erik Rosted overtok alle aksjene i selskapet.

Firmaet fortsatte sin virksomhet med samme stab og oppdragsportefølje som tidligere. Allerede de to første årene ble bl.a. ny Sentralarrest i Oslo, JWC i Stavanger og Utviklingshuset i Oslo ferdigstilt. For flere referanser se «Prosjekter».

LMR arkitektur as videreutvikler firmaet med nye visjoner, men bygger også virksomheten videre med basis i firmaets gode tradisjoner.

 

2017 | Tre nye partnere

Arkitektene Tarjei Berg Evensen, Truls Hagbarth Grimstad og Mandy Neuenfeld ble medeiere i firmaet der de hadde arbeidet i mange år.

Med styrket eierskap vil LMR ha en bredere basis for å utvikle sin arkitektur og kundegrunnlag i tiden fremover. Både nye studentboliger og nybygg for videregående skole ble ferdigstilt det første halvåret.