title

Vi ønsker å være et miljøbevisst firma og vår miljøprofil skal gjenspeiles i alt vi gjør, både i måten vi driver kontoret på og gjennom prosjektene vi arbeider med. Vi skal alltid ta mest mulig miljøriktige valg og alltid vurdere miljøriktige alternativer. For oss er en miljøvennlig drift en del av å delta i et moderne og innovativt samfunn, samt være bevisst i våre handlinger. Vi vil være med på å bygge og utvikle en energieffektiv fremtid med gode arkitektoniske kvaliteter med interesse i estetikk, stedstilpasning, lys, rom og materialer. Vi ønsker å være gode forbilder og er dyktige rådgivere innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse.

Vårt firma har et eget kvalitetssikringsprogram med basis i modell for arkitektkontorets kvalitetssystem MAKS 2010 med tilhørende miljøstyringssystem utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge ANS. Vårt system er tilpasset vår egen kvalitetspolitikk og er utviklet på bakgrunn av egne erfaringer og krav fra bransjen. Miljøstyringssystemet tilsvarer ISO 14001-standarden. En del av vårt kvalitetssystem er en samlet plan for kompetanseheving av alle ansatte med fokus på miljøriktig prosjektering.

I 2006 inngikk vi en avtale som pilotkontor for energieffektiv prosjektering og har gjennomført bransjens startpakke for miljøriktig prosjektering gjennom Ecobox.  

I 2012 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi dokumenterer derved vår miljøinnsats og viser samfunnsansvar ved å oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Klima og miljørapporten tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører. Per dags dato er bedriften sertifisert etter bransjekrav for «Felles kriterier». Resertifisering vil foregå i 2019, der vi i tillegg til overnevnte kriterierier har som mål å sertifiseres etter kriterier for «Prosjekterende».

I 2016 ble vi også medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC), som er rettighetshaver til LEED og BREEAM samt utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

Våre gjennomførte prosjekter har eksempler på bærekraftig og miljørettet materialvalg, gjenbruk og energiregnskap. Vi har flere ferdigstilte prosjekter og prosjekter under oppføring som tilfredsstiller lavenergihus og passivhus standardene, og arbeider for at nye bygg skal overoppfylle energiforskriftene. Våre løsninger er avhengige av tverrfaglige helhetstanker og gjelder hele spekteret som naturgrunnlag, utforming, ressurs- og energibruk, inneklima og helse, varighet og fleksibilitet, kretsløpstankegang og estetisk kvalitet.

2013 | Samisk videregående skole

2016 | Tusseladden friluftsbarnehage

2019 | Kringsjå Studentby - Familieboliger