Miljøpåvirkning i hverdagen

LMR Arkitektur as er et miljøbevisst firma og vår miljøprofil skal gjenspeiles i alt vi gjør, både i måten vi driver kontoret på og gjennom prosjektene vi arbeider med. Vi skal alltid ta mest mulig miljøriktige valg og alltid vurdere miljøriktige alternativer. For oss er en miljøvennlig drift en del av å delta i et moderne og innovativt samfunn, samt være bevisst i våre handlinger. Vi vil være med på å bygge og utvikle en energieffektiv fremtid med gode arkitektoniske kvaliteter i estetikk, stedstilpasning, lys, rom og materialer. Vi ønsker å være gode forbilder og er dyktige rådgivere innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse.

 

Miljøstyringssystem

Vårt firma har et eget kvalitetssikringsprogram med basis i Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem (MAKS) med tilhørende miljøstyringssystem utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge ANS. Miljøstyringssystemet tilsvarer ISO 14001-standarden.

 

Sertifiseringer

Siden 2012 har vi vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi dokumenterer vår miljøinnsats og viser samfunnsansvar ved å oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vår sertifisering gjelder både bransjekrav som virksomhet og som prosjekterende arkitekt. 

I 2016 ble vi medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC), som er rettighetshaver til LEED og BREEAM samt utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

I 2006 inngikk vi en avtale som pilotkontor for energieffektiv prosjektering og har gjennomført bransjens startpakke for miljøriktig prosjektering gjennom Ecobox

    

 

Prosjekter

Våre gjennomførte prosjekter har eksempler på bærekraftig og miljørettet materialvalg, gjenbruk og energiregnskap. Vi har flere ferdigstilte prosjekter og prosjekter under oppføring som tilfredsstiller standardene for passivhus og lavenergibygninger, og arbeider for at våre prosjekter skal overoppfylle energiforskriftene. Våre løsninger er avhengige av tverrfaglige helhetstanker og gjelder hele forhold som naturgrunnlag, utforming, ressurs- og energibruk, inneklima og helse, varighet og fleksibilitet, kretsløpstankegang og estetisk kvalitet. 

2019 | Kringsjå Studentby - Familieboliger

2019 | Ås vgs Bygg A konkurranse

2016 | Tusseladden friluftsbarnehage