STUDENTBOLIGER FOR FAMILIER - KRINGSJÅ STUDENTBY

82 nye studentboliger med lav klimabelastning i Kringsjå Studentby.

>> Les mer

Prosjektet følger opp reguleringsplanen vedtatt 2015 som LMR utarbeidet. Dette er de første studentboligene for familier med barn SiO har bygget i moderne tid.

I planløsningen er det lagt vekt på bevegelse med barnevogn. Studentboligene skal ha tilstrekkelig lagringsplass, god visuell oversikt og adskilte soner for studie og lek. Hver bolig er på ca 50 m² og inneholder to soverom.

Ytter- og innervegger samt dekker og trapper utføres av massivtre. Fasadene kles med thermofuru og vinduene er høye, opp til taket, for mest mulig dagslys inn i rommene. Det er 2,7m takhøyde.

Prosjektet får støtte av Husbanken og Enova via programmet «Energieffektive bygg», samt at det er et Futurebuilt prosjekt.

Energi

Byggene utføres med passivhus standard og som plusshus med egenproduksjon av energi og strøm vil eksporteres til andre bygg i studentbyen. Klimagassutslippet skal være minst 50 prosent lavere enn utslippene i et referanseprosjekt.

Det etableres en egen varmesentral med 16 energibrønner med jordvarme. Solceller med ulike løsninger for utprøving på tak og på fasade. Varmegjenvinning av gråvann i fra hver leilighet.

Utearealet

Utearealet er tilrettelagt for barn med ett trafikkfritt sentralt gårdsrom med naturlekeplass. Gårdsrommet blir en sentral møteplass for beboere hvor alle aldersgrupper skal ha mulighet for aktivitet. Sykkelparkeringsplasser til alle leilighetene og sykkelverksted støtter ambisjoner om at flere studenter skal sykle i fremtiden. Overvann fra terreng og tak blir håndtert åpent og lokalt på egen tomt, i fordrøyningsgrøft og regnbed.

LMR har bistått tiltakshaver i utvikling av prosjektet fra skisseprosjekt til rammesøknad og anbudsfase. LMR har detaljprosjektert bygg og landskap og fulgt opp byggesaken i nært samarbeid med totalentreprenøren.

Prosjektstatus: Ferdigstilt 2019.

 

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene under:

FutureBuilt

Enova

 

>> Lukk

Olav M. Troviks vei 38-42, Oslo
2017-2019
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Seby as
Familieboliger for studenter
6.600 m2 BTA
Tove Lauluten