LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE – TILBYGG KANTINE

Kantine og auditorium mangler ved Lørenskog videregående skole. Et nybygg skal samtidig være et nytt inngangsbygg og gi 120 flere elevplasser ved skolen.

>> Les mer

Situasjon

Nybygget inneholder fellesfunksjonene kantine, auditorium og formidlingsrom. Bygget etablerer samtidig en ny hovedadkomst med inngangstorg sentralt i skoleanlegget.

Planløsning

Det etableres en ny kommunikasjonsakse på tvers av dagens skolebygg. Denne forbinder ny hovedinngang og ny kantine med eksisterende hovedtrapp.

Kantine og formidlingsrom utgjør et høyt volum ut mot forplassen. Det er utganger med uteservering til det nye torget. Kjøkken med servering og et stort, delbart auditorium ligger ut mot kantinen.

2. etasje har undervisningsrom, et naturfagrom og lærerarbeidsplasser.

Utforming og materialbruk

Nybygget må være en tung konstruksjon på grunn av støy fra helikoptertrafikk. Det er derfor valgt sandwichelementer i hvit betong der overflaten er utført som grafisk betong. Dette gir en god markering av nybygget i et materiale som er tilpasset dagens lyse, platekledde skolebygg.

Innvendig har nybygget innslag av lakkert lønn som gir et lyst preg av fellesrommene.

LMR er leder av prosjekteringsgruppen, ansvarlig prosjekterende arkitekt- og interiørarkitektfag og ansvarlig søker.

Under bygging, ferdigstillelse våren 2017.

>> Lukk

Sykehusveien 11, Nordbyhagen
2015-17
AFK eiendom FKF
Vinner begrenset konkurranse m/konseptløsning 2013
2.200 m2
ca 65 mill. kr. eks. mva. entreprisekost (forprosjekt)