LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE – TILBYGG KANTINE

Lørenskog videregående skole har fått et tilbygg med ny hovedinngang og viktige fellesarealer som kantine og auditorier. Nybygget danner en adkomstportal til skolen med nytt adkomsttorg, hovedinngang, kantinens uteområde og utvidede grøntområder.

>> Les mer

Arkitektonisk uttrykk

Eksisterende bygninger har et lyst, gråhvitt, typisk 1970-talls uttrykk. På grunn av svært støyende naboskap (helikoptertrafikk ved AHUS på naboeiendommen) er det nå behov for tyngre bygningskonstruksjoner enn tidligere for tilstrekkelig lydisolasjon.

Nybygget fremstår som et langstrakt, hvitt, kubisk volum som både markerer adkomsten til skolen og danner en bakvegg for skolens utearealer. Byggets fasadekomposisjon, mønster og glinsende overflate speiler lyset på en karakteristisk måte. Sammen med fasadebelysning fremhever dette bygget som et sentralt fellesbygg.

Fasade

Fasadene er betongelementer med «grafisk betong». Her er overflaten forfinet med et mønster som er integrert i betongen. Det er valgt et mønster med blader/strå som gir et fint samspill med granskogen rundt bygget. Utvendig side av ytterveggene er produsert med hvit sement, tilslag av hvit marmor. Et mellombygg med ny hovedinngang er i glass. Denne åpenheten er videreført i kantinens vegg mot adkomsttorget.

Som en del av byggeprosjektet er det samtidig påbegynt en oppgradering av eksisterende yttervegger til tunge murfasader. Her er det valgt en lys teglstein med vindusløsninger som slekter på nybygget. Hele skoleanlegget vil dermed bli en enhet med nye overflater med moderne teknisk og estetisk standard som skaper rom for et godt læringsmiljø i tiden fremover.

Bæresystem

Stående sandwich-betongelementer i yttervegger og massive betongelementer innvendig. Dekker av hulldekkelementer med armert påstøp hviler på veggelementene og et bæresystem av stål hatteprofiler, HE-bjelker og stålsøyler.

Plankonsept og innvendig materialbruk

Nybygget inneholder skolens hovedinngang med en stor baldakin som markering mot sør og sideinngang og vareadkomst mot nord. Mellombygget danner en forbindelsesgang mellom eksisterende vestibyle og nybyggets fellesfunksjoner. Skolens administrasjon med ekspedisjon har nå fått ny henvendelse direkte mot inngangen.

Mot øst ligger kantinens spiseareal som et åpent fellesrom med stor takhøyde og panoramavinduer mot adkomsttorget. Kantinerommet har trespiler på vegger og tak som gir varme til rommet. Tre benyttes også i de små integrerte uteterrassene mot sør.

Serveringsareal med kantinekjøkken er plassert i en nisje mot nord på samme måte som to auditorier.  Disse annonseres med store, lysende skilt for god markering fra fellesarealet.

I auditoriene er det trespilehimling og eik parkettgulv. Betongveggene har hvit lasering i kontrast til den hvite, utvendige betongoverflaten. Sittearrangementene har skriveplater i lønn og stoler med ulike, grønne stofftrekk. De to auditoriene kan slås sammen til ett stort forelesningsrom ved å åpne en elementvegg.

For enden av kantinen er en tilsvarende elementvegg som kan åpnes slik at et formidlingsrom kan integreres i fellesrommet. Formidlingsrommet har et mobilt amfi som også kan brukes ved større arrangementer i kantinen. Amfiet har samme materialbruk som auditoriene.

Skolens 2. etasje her en ny forbindelsesgang som er bru gjennom det nye mellombygget. Fra denne passasjen er det panoramautsikt til begge sider. Dette utgjør en ekstra opplevelse når man beveger seg mellom bygningene.

Teknisk rom og to rom med lærerarbeidsplasser er plassert mot nord. En kort trapp i forbindelsesaksen fører opp til en 3. etasje med fire undervisningsrom, tre grupperom og et stort møte-/undervisningsrom. Ett av rommene er utstyrt som et naturfagrom og har tilknyttet et eget forberedelsesrom.

Rommene i 2. og 3. etasje er karakterisert ved bruk av tre og kontrastfarger langs korridoren i tillegg til de hvitlaserte betong-ytterveggene. Bygget har to trapperom. Her er terrazzo belegg og rekkverk med integrert belysning. Veggene er malt i en kontrastfarge.

For øvrig er det en nøktern innvendig standard med tynnbelegg på gulvene, malte platekledninger på vegg og hvite systemhimlinger. Fast innredning er utformet slik at det passer til interiørarkitektens valg av møbler og brukerutstyr.

Utsmykning 

Tilbygget til Lørenskog videregående skole har en utvendig utsmykning, kunstverket OPAL. Duoen Lars Skjelbreia og Aleksander Stav har laget en installasjon med lys, et magisk verk som vekker forundring og fascinasjon, en edelsten til skolen, som oppleves både fra skoegården og inne i kantinen. Verket forandrer farge etter temperaturen og lysforholdene. 

Prosjektet er utført etter seier i en prosjektkonkurranse. Arkitekten har ledet en prosjekteringsgruppe med alle rådgiverfag i en generalentreprise. Ved utvidelse av prosjektet i prosjekteringsfasen har arkitekten også utarbeidet byggeprogram for de nye arealene.

Status: Ferdigstilt i 2017

>> Lukk

Sykehusveien 11, Nordbyhagen
2015-17
AFK eiendom FKF
Vinner begrenset konkurranse m/konseptløsning 2013
2 117 m2 BTA (nybygg), 250 m2 BTA (ombygging)
131,842 mill.kr kostnadsramme
Eksteriør: Tove Lauluten