LMR inngår som arkitekt i ny kontrakt for rammeavtale for rådgivnings- og prosjekteringsoppdrag i Midt-Norge og/eller styrt fra Trondheim. Avtalen er inngått i dag og skal dekke rådgivings- og vedlikeholdsprosjekter i Midt-Norge. LMR sin rolle er i en prosjekteringsgruppe under ledelse av Pabas arkitekter og rådgivende ingeniører as.