title

Varsel om oppstart av planarbeid for Eidvegen 80, Kvaløysletta, Gnr. 72 / Bnr. 1109, Tromsø, er kunngjort i dag.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge arealet for friluftsbarnehage slik at det kan oppføres små driftsbygg for barnehagens virksomhet. Natur- og friluftsområde langs strandlinjen skal opprettholdes offentlig tilgjengelig slik som vist i kommuneplanen.

Planen utarbeides på vegne av Tusseladden friluftsbarnehage.

Synspunkter sendes innen 25. februar 2014 til LMR arkitektur as.