LMR og Årstiderne arkitekter har i dag undertegnet en avtale om samarbeid om konkrete oppdrag, konkurranser og kompetanseutvikling.

Årstiderne arkitekter A/S er en av Danmarks ledende arkitektfirmaer med virksomhet i Silkeborg, Herning, København, Gøteborg og Nesbyen. Årstiderne arbeider spesielt innenfor segmentene «Living» (boliger), «Working» (kontorer, industri) og «Shopping» (kjøpesentre), men har i tillegg et stort antall prosjekter og referanser bl.a. innen idrettsanlegg, utdannings- og kulturbygg.

Med denne samarbeidsavtalen styrker LMR sin kapasitet og kompetanse. Sammen med Årstiderne vil vi kunne utføre større og mer kompliserte oppdrag til enda bedre kvalitet enn tidligere.

Samarbeidsavtalen innebærer også at LMR vil være lokal utførende arkitekt for et utvalg av Årstidernes prosjekter i Norge. For LMR sine ansatte gir dette nye muligheter for varierte arbeidsoppdrag sammen med erfarne kolleger i utlandet.