title

Et av hovedverkene som er tegnet av vårt firma, Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus) på Blindern i Oslo ble i dag fredet av Riksantikvaren i landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet.

Formålet med fredningen er å bevare bygningens arkitektoniske kvaliteter og å bevare bygningen som symbol på at Universitetsbiblioteket ved dets rolle som kunnskapsbank er en av de viktigste bygninger på universitetsområdet.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderes hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fredet som en del av interiøret. Interiørfredningen omfatter bygningens inngangshall.

LMR er stolte over at Universitetsbiblioteket er fredet – som det første av våre nye bygg. Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S: i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.