title

LMR arkitektur har ferdigstilt prosjektet Åsterudenheten, en ombygging av velferdsboliger i Bærum kommune. For å markere avslutningen av prosjektet, dro kontoret ut på en befaring sammen med totalentreprenør og byggherre. Inntrykket etter befaringen er at resultatet ble som ønsket – etter ombyggingen står vi igjen med tidsriktige og velfungerende bygg med gode visuelle og håndverksmessige kvaliteter.