title

Norske Arkitekters Landsforbund presenterer Familieboligene på Kringsjå som «Utvalgt arkitektur», en side med prosjekter som har kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema.

Prosjektets klimagassutslipp skal være minst 50 prosent lavere enn utslippet i et referanseprosjekt, med hjelp av bruk av materialer med lavt klimagassutslipp, lavt energibehov, energieffektiv belysning og utstyr, energigjenvinning på gråvann, egenproduksjon av strøm og varme. Les mer om miljøtiltakene på NAL sin side.