LMR arkitektur har i dag signert avtale med entreprenørfirmaet Ove Skår for rollene som søker og prosjekterende i arkitektur for Kringsjå byggetrinn 3. Prosjektet er nye studentboliger for Studentsamskipnaden SiO. LMR har bistått SiO med utarbeidelse av skisseprosjekt og tilbudsunderlag. 

Byggetrinn 3 består av inntil 8 bygg med 539 leiligheter på toalt 29 000 m2. Tre av byggene skal være familieboliger for studenter med barn, og de fem andre skal være med 1-roms leiligheter for studenter. Byggene skal stå ferdig 1. kvartal 2025. 

LMR utarbeidet reguleringsplanen for Kringsjå studentby i 2015. Vi har også vært arkitekter for flere prosjekter i studentbyen, både nybygg og rehabilitering, og er veldig glade for muligheten til å være med videre i utviklingen av Kringsjå studentby!