title

LMR sitt forslag til detaljregulering av Olav M. Troviks vei 2-66, Kringsjå studentby legges ut til offentlig ettersyn i dag. Området foreslås omregulert med sikte på å utvide kapasiteten på studentboliger innenfor Kringsjå studentby. Området foreslås hovedsakelig regulert til boligformål, der boligene skal benyttes av SiO til studentboliger. Servicefunksjoner skal anlegges mot torget og Sognsveien.

Planforslaget kan sees på http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2014073361. Høringsfrist: 17.11.2014.