title

Offentlige bygg har oftest kunstverk som en del av prosjektet. I Teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø (som vi tegnet i 2003) ble det bl.a.  anskaffet en 24 meter lang brodert frise «Historja» av den samiske kunstneren Britta Marakatt-Labba. Her vises samisk mytologi og historie i UiTs største kunstverk. Kunstverket er nå utlånt til verdens største samtidskunstutstilling.

Normalt kommer det kunst til våre bygg, og det er unikt at våre bygg kan tilby kunst til andre. Det er derfor en stor ære også for arkitekten at dette verket vises internasjonalt.

Kunstverket vises på documenta 14 i Kassel 10.6.-17.9.2017.