Ruter har nå 115 elbusser – den største elbussflåten i landet. Dette markeres i dag som en del av en nordisk konferanse om utslippsfrie busser. På bussanlegget i Leiraveien i Lillestrøm har LMR prosjektert et av de største ladeanleggene for samtidig lading av 22 leddbusser. Her blir det også verksted og vaskehall for 141 busser.