Betongelementene til det nye tilbygget til Lørenskog videregående skole skal monteres ferdig denne uka.  Bygget er på ca 2000 m² og skal inneholde kantine, kjøkken, auditorium, formidlingsrom, lærerarbeidsplasser og fire klasserom. Det er bygget av prefabrikkerte betong sandwichelementer og blir den største fasaden i Norge med grafisk betong. Montering av elementene er utført på under to måneder.