Tilbygget til Lørenskog videregående skole nærmer seg ferdig. Skolen får ny kantine, auditorier, klasserom og lærerarbeidsplasser. Ferdigstillelse er forventet i februar 2017.

De prefabrikkerte betongelementene ble lasert innvendig for å beholde betongens spennende overflate og karakter. Vegg og himling i kantina ble kledt med hvitlaserte furuspiler. Fargepaletten er svart og hvitt med fargeflekker inspirert av furuskog og bjørketrær.

Vi gleder oss sammen med skolen til ferdigstilt nybygg!