title

Fredrik A. S. Torp døde 26. juli, 86 år gammel. Han var firmaets grunnlegger sammen med medstudentene Are Telje og Knut Aasen. De startet Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor i 1964. Kontoret skiftet navn til LMR arkitektur as ved Fredriks avgang i 2007. Fredrik var en sentral person i kontorets utvikling og firmaet vant fra sin spede start, en rekke konkurranser med skjellsettende moderne løsninger. Blant annet rådhusanlegget i Mo i Rana, Beitostølen helsesportsenter, Politihuset i Oslo, starten på Aker brygge, utvidelse av Universitetet i Tromsø og Universitetsbiblioteket på Blindern. 

 

Fredrik var uformell og intuitiv. Han gjorde raske analyser med enkle midler. Ett eksempel er konkurransen om utviklingen av den nedlagte Fyrstikkfabrikken på Helsfyr. Prosjektet ble vunnet i 1987 på en enkel håndtegnet konseptskisse som viste hvordan den kunne bli et senter i et rotete område med industri, kontorbygg og trafikk i uskjønn forening.  Her så Fredrik muligheter, her ble han inspirert, her hadde han visjoner om hva dette kunne bli, med respekt for sporene av tidligere aktiviteter og slit. Hva må rives, åpnes opp, hvor kan vi bygge på, hvor mye kan vi bygge nytt? 

Fredrik ledet kontorets oppdrag med å omdanne Villa Grande til HL-senteret. I en tiårsperiode sto han i spissen for store og små prosjekter for Stortinget. Fredriks innsikt i tradisjonell byggeskikk resulterte i utvikling av flere verneverdige gårdsanlegg. Videre ledet han an ved utviklingen og transformasjon av Bjølsenhallen og Oslo sporveiers gamle verkstedesanlegg til å bli Bjølsen studentby for over 1100 studenter.  

Han ble også svært engasjert i menneskene. Han var opptatt av at unge arkitekter som ble ansatt skulle få utvikle seg og bygge erfaring, vi som ansatte fikk tillit og muligheter. Vi fikk være med på møter, befaringer og fulgte hele prosesser fra start til slutt. Dette er en tankegang som vi i dag prøver å holde i hevd og har tro på er en god modell for faglig utvikling og mestring. På kontoret var han raus og engasjert og så oss ansatte som mennesker og viktige bidragsytere både faglig og sosialt. Lunsjen var viktig og alle skulle sitte rundt ett felles bord, slik som vi gjør som LMR i dag.

 

Det var et stolt øyeblikk for kontoret og dem selv i 2005 da Are og Fredrik vel fortjent fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i etter 40 års virke. 

Fredrik var alltid engasjert i samfunnsdebatten og grep villig pennen fatt når det var noe han hadde meninger om, han ble en anerkjent debattant. I senere år som pensjonist, viste Fredrik et stort engasjement for Nasjonalgalleriets fremtid. 

Fredrik fulgte kontoret fra siden. Hver gang vi hadde kontakt lurte han alltid på hvordan det gikk med ossog kontoret, og han gledet seg over at vi stadig hadde godt samarbeid med hans gamle samarbeidspartnere. 

Fredrik har satt viktige spor etter seg i våre hjerter, på mange steder over det ganske land og i utviklingen av arkitektfaget. En ledestjerne og en hedersmann er gått til hvile. Vi står takknemlig tilbake. 

 

Vi lyser fred over hans minne. 

 

Les også artikkel i arkitektur.no:

https://www.arkitektur.no/aktuelt/arkitektur/han-hadde-et-bankende-arkitekthjerte/