Det varsles om nytt påbygg på eksisterende Bygg F på Ås videregående skole. Bygg F er et frittstående bygg på to etasjer med fellesfunksjoner, undervisningsrom, kontorer og lærerarbeidsplasser m.v. Bygget er knyttet til eksisterende Bygg A (03) med en gangbro. I tillegg er det et teknisk rom på taket. Bygget ble oppført i 2010, og er prosjektert og oppført for å kunne bygges på med en ny etasje.

Det skal bygges på med en etasje, pluss et nytt teknisk rom på taket. Dermed blir det ferdige bygg F på tre etasjer og med en inntrukket fjerde etasje som kun inneholder teknisk rom. Påbygget skal inneholde biologi-, natur- og fysikk fag, samt lærerarbeidsplasser, auditorium, og fellesfunksjoner ihht byggeprogrammet.

Påbygget skal ha en god arkitektonisk utforming som integreres med de andre etasjene slik at det skapes et helhetlig bygg, samtidig som den nye etasjen får et litt annet uttrykk. For påbygget skal det være en mer åpen fasade med store vinduer og glassfelt. Dette skal gi godt med dagslys inn i de nye undervisningsarealene.

Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. Den nye etasjen skal bruke de samme materialer og farger i fasaden som på eksisterende bygg.

Situasjonsplan

Perspektiv fra syd

Opplysninger gitt i nabovarsel