Domus Bibliotheca i Karl Johans gate er tegnet av Christian Grosch og er Norge eldste universitetsbygning. Biblioteket ble tatt i bruk i 1851 og brukes ennå av UiO, men i dag som arena for dialog og formidling. Bygningens interiør og eksteriør er fredet, og har nylig blitt oppgradert og tilrettelagt ny funksjon.

For å dempe lyd mellom rom med parallelle aktiviteter og oppnår bedre kontroll på publikumstrafikken, plasseres dører og felt med glass i utvalgte smyg. Riksantikvaren godkjente at tre dører i empirestil ble plassert i smygene. De aktuelle dørene er hentet fra et annet hus tegnet av Christian Grosch, og passer stilmessig inn i bygningens interiør. Samtidig er de eksisterende dørene av miljømessige og økonomiske grunner et bedre alternativ til å bygge nytt.

To av smygene står i rømningsvei og dørene som plasseres her har blitt tilpasset deretter. Dørbladet er skjøtet på for å oppnå dagens krav, og dørene er utstyrt med moderne dørautomatikk.  Det er også gjort forbedringer for å oppnå krav til akustikk.

LMR arkitektur har laget arbeidstegninger og vært ansvarlig for søknad til Riksantikvaren, samt vært i tett dialog med håndverkere og UiOs eiendomsavdeling i utførelsesfase.