title

Vi har innsendt byggesøknad for 2. byggetrinn med boliger i lavblokker nær Adax fabrikker i Svelvik. LMR har tidligere detaljregulert og bygget de to første husene i dette utviklingsområdet.