Lørenskog kommune har i dag lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Lørenskog videregående skole til offentlig ettersyn.

LMR har utarbeidet planforslaget på vegen av AFK eiendom FKF. Hensikten med planen er å legge til rette for fremtidig utbygging av skolen til inntil 1500 elevplasser slik som vedtatt i fylkestinget.

Planforslaget kan sees på kommunens hjemmeside.

Eventuelle bemerkninger må sendes Lørenskog kommune innen 26. august 2018, merket med saksnummer 16/5308.